Plaatsing

Het is aanbevolen dit tapijt over de volledige oppervlakte te kleven met EC-1 lijm.
Een gespannen plaatsing op ondertapijt is eveneens mogelijk.

Het los plaatsen, zelfs in kleine ruimtes, is niet aan te bevelen en gebeurt op eigen risico.
Voor burelen moet een beschermplaat geplaatst worden onder bureelstoelen met wieltjes.